V případě dotazu, námitek a informací mě kontaktujte přes kontaktní formulář (kontakty a info).

Děkuji za Vaší návštěvu, Administrátor webu - Zdeněk Kubánek

Informace z farnosti

5. NEDĚLE POSTNÍ - 18. 03. 2018

1. Pán Bůh zaplať za dnešní (18.03.) OBYČEJNOU SBÍRKU NA POTŘEBY FARNOSTI

a v Raduni za KOSTELNÍ SBÍRKU.

Příští týden (25.03.) bude v Komárovské farnosti KOSTELNÍ SBÍRKA,

která je zvlášť určena na květiny do „Božího hrobu“ a na velikonoční výzdobu kostelů.

2. Dnes (18.03.) je 5. NEDĚLE POSTNÍ. BOHOSLUŽBY jsou jako obvykle, tj. v Raduni v 07.30 h, v Komárově v 08.45 h

a v Nových Sedlicích v 10.15 h. MŠE SV. S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ se koná v Suchých Lazcích v sobotu (17.03.) v 18.00 h.

3. MŠE SV. V KOMÁROVĚ (19. - 24. 03.) budou v tomto novém týdnu:

v pondělí (19.03.) a pak od středy do pátku (21. – 23. 03.) v 18.00 h.

4. ÚŘEDNÍ HODINY budou od středy do pátku (21. – 23. 03.) po mši sv.

5. ÚMYSLY NA MŠE SV. NA 2. POLOLETÍ ROKU 2018 se budou psát od zítřejšího pondnělí (19.03.)

v komárovské sakristii. Zatím se jedná jen o úmysly týkající se kulatých výročí narození, svatby a prvního výročí úmrtí.

Je možné také nahlásit úmysl telefonicky (604 621 129) nebo prostřednictvím e-mailové adresy farnosti (marwald@seznam.cz).

Teprve od středy 04.04. se budou ve všech chrámech naší farnosti psát i ostatní úmysly.

6. VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ bude v tomto týdnu (19. – 24.03.) od 15.00 do 16.00 h: v podnělí (19.03.)

na ZŠ v Komárově, ve středu (21.03.) na ZŠ v Raduni a ve čtvrtek (22.03.) na ZŠ v Suchých Lazcích.

7. VELIKONOČNÍ NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ bude:

v pondělí 19.03. v Komárově a ve středu 21.03. mimo Komárov. Začátek návštěv je od 08.00 h!

8. PŘÍLEŽITOST K VELIKONOČNÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ bude v Komárově v pondělí (19.03) a pak ve středu a ve čtvrtek (21- 22.03.) průběžně před bohoslužbou, v pátek (23.03.) od 17.00 h až do začátku pobožnosti křížové cesty,

pak 30 minut před bohoslužbou v sobotu (24.03.) v Suchý Lazcích a také v neděli (25.03.) v Raduni.

Zpovídat se také bude po mši sv. (25.03.) v Nových Sedlicích.

Na Květnou neděli tj. 25.03. odpoledne od 14.00 do 17.00 h bude

V OPAVSKÉ KONKATEDRÁLE ZPOVĚDNÍ DEN.

Všichni pamatujme na závazek, který vyplývá z církevního přikázání, že každý katolík se má vyzpovídat

ze svých hříchů aspoň jednou do roka a přijmout Svátost oltářní aspoň ve velikonoční době!

9. V pondělí (19.03.) Církev slaví SLAVNOST SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE A PATRONA CELÉ CÍRKVE.

MŠE SV. K POCTĚ SV. JOSEFA budou v 16.30 h ve Vršovicích a v 18.00 h v Komárově.

10. Ve středu (21.03) bude v Komárově MŠE SV. S POSLEDNÍM „POSTNÍM KÁZÁNÍM.”

11. V postní době (14.02. - 30.03.) jsou v našich farnostech POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY :

v Komárově v pátek v 17.30 h v Suchých Lazcích v sobotu po mši sv.

v Raduni v neděli po mši sv. v Nových Sedlicích v neděli v 09.45 h

12. V sobotu (24.03.) v 16.30 h bude v Raduni NÁCVIK MINISTRANTŮ NA SVÁTKY.

13. Pamatujme, že ze soboty 24.03. na neděli 25.03. bude ZMĚNA ZIMNÍHO ČASU NA LETNÍ,

to znamená, že posuneme si ručičky hodin o hodinu dopředu!!!

14. Příští neděli (25.03.) je KVĚTNÁ NEDĚLE – začátek SVATÉHO TÝDNE.

NEDĚLNÍ MŠE SV. budou v Raduni v 07.30 h, v Komárově v 08.45 h a v Nových Sedlicích v 10.15 h.

MŠE SV. S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ bude v sobotu (24.03.) večer v 18.00 h v Suchých Lazcích.

Při každé mši sv. se budou žehnat jívové ratolesti – kočičky! Doneste si je prosím s sebou!

V Komárově začne mše sv. průvodem s ratolestmi. Proto se všichni shromáždíme u sochy Panny Marie Lurdské.

15. Děti ať si nezapomenou vyzvednout po mši sv. NEDĚLNÍ OBRÁZEK.

16. U vchodu do kostela je možnost vyzvednout si NOVÉ ČÍSLO „FARNÍHO ZPRAVODAJE“.

Najdete v něm mezi jinými velikonoční pořad bohoslužeb.

17. Přeji všem hostům a farníkům radostnou a pokojnou neděli i celý následující týden.

BŮH NÁM K TOMU ŽEHNEJ!

P. ThLic. Adam Małek, farář
Postní doba
Postní doba
Postní doba
Sestavuji aktuální kalendář ...


Líbí se Vám tyto stránky?

Ano, líbí (275 | 62%)

Děkujeme za Vaši návštěvu a přejeme hezký zbytek dne.

Copyright © 2009 - 2018 Farnost Opava - Komárov a Raduň
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one